Společně silnější: CWS-boco a Initial vytvoří společný podnik/Joint Venture


V Duisburgu, 30. června 2017. Od dnešního dne společnosti CWS-boco a Initial patří oficiálně k sobě. Obě společnosti jsou předními mezinárodními poskytovateli služeb v oblasti pracovních oděvů, hygieny a čistých prostor. Cílem společného podniku/Joint Venture je stát se vedoucí společností na evropském trhu. 

Evropská komise dnes dala svůj souhlas ke sloučení společností CWS-boco a Initial na evropských trzích. Tímto sloučením se vytvoří společnost, která je aktivní v 16 evropských zemích s přibližně 10.800 zaměstnanci a obratem ve výši cca. 1,1 miliardy EUR. CWS-boco vkládá do společného podniku všechny svoje pobočky v 16 zemích a Initial pobočky v 10 zemích střední Evropy. Společný podnik zahrnuje pobočky v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Holandsko, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko a Švédsko. Až do odvolání budou společnosti CWS-boco a Initial pokračovat ve svých aktivitách i nadále v rámci své organizace. 
 
Nový CEO 
Obě společnosti budou pod záštitou skupiny CWS-boco Group pod vedením CEO Thomase Schmidta. Ten převezme roli Maxe Teichnera, který v dubnu oznámil svoje rozhodnutí odejít ze společnosti po vzniku společného podniku. Thomas Schmidt je členem představenstva společnosti Haniel, která je jedním ze společníků společného podniku. V budoucnu bude zároveň v čele společného podniku. 
 
Lídr v inovacích a výhody pro zákazníky 
Hlavní cíle společného podniku jsou být blíže k zákazníkovi, lépe reagovat na různé potřeby zákazníka a urychlit inovace. Na základě tohoto sloučení bude mít společný podnik/Joint Venture v budoucnosti ještě hustší servisní síť prádelen a servisních řidičů, díky čemu můžeme zákazníky obsloužit rychleji a pružněji. „Těší nás, že nyní můžeme začít s tvořením společného podniku/Joint Venture. Je jisté, že naši zákazníci budou těžit ze spojených odborných znalostí a zkušeností obou společností“, říká Thomas Schmidt, CEO skupiny CWS-boco Group. 
Díky tomuto spojení bude společný podnik schopný posílit v budoucnosti svůj potenciál v oblasti inovací. Například bezdrátové technologie, které jsou již dnes součástí dávkovačů v oblasti hygieny, budou i nadále společně vyvíjené. Tento systém informuje úklidový personál o úrovni naplnění a o spotřebě jednotlivých dávkovačů, a tím zvyšuje efektivitu pracovních procesů. Společnost také využívá moderní UHF technologie ve svých prádelnách, což vede k transparentnějším procesům a následně k vyšší kvalitě poskytovaných služeb zákazníkům. 
  
 
Vznik společného podniku/Joint Venture byl oznámen v prosinci 2016 společníky CWS-boco Haniel a Rentokil Initial. Po schválení ze strany evropských kartelových úřadů má Haniel ve společném podniku/Joint Venture podíl ve výši 82% akcií a Rentokil Initial 18 procent. Sídlo společnosti bude v Duisburgu (D)

facebook_initial_cws-boco_851x315.jpg